Företaget Referenser FTP-server Flygfoto / film
 
 

Några referenser – i bokstavsordning...


Bolagsverket administrerar och registrerar bl a all ­näringsverksamhet i Sverige. Under många år utformade och producerade vi informationsmaterial för nybildning och ändring av aktiebolag och föreningar.
Referens: Catarina Olsson, tel 060-18 45 22Fastighetsaktiebolaget Norrporten var ett av Sveriges största fastighetsbolag med ca 130 fastigheter till ett värde av 25 miljarder kronor. Vi producerade företagsinformation, rapporter samt faktaunderhåll av företagets webbplats. Under Norrportens tid på Stockholmsbörsen gjorde vi bolagets årsredovisningar som vann utmärkelsen ”Bästa årsredovisning” i sin klass vid tre tillfällen.
Anders Wiklander, tidigare VD, tel 070-554 70 40Hjertmans är Nordens största postorderföretag inom båttillbehör, samt har butiker i Sundsvall, Stockholm, Västerås, Karlstad, Göteborg, Stenungsund, Helsingborg, Malmö och Norrköping. Vi producerade den årliga katalogen fram till sista utgåvan 2019 och utvecklade och underhöll mellan 1996 och 2013 även deras webbshop.
Referenser: Sten Hjertman, tidigare VD, tel 070-549 03 50, Johan Paldanius, tidigare kontorschef, 070-433 99 66.Mitthem är ett kommunalt fastighetsbolag, ägt av Sundsvalls kommun, med fastigheter inrymmande tillsammans ca 5.500 lägenheter. I över tio år utformade och producerade vi Mitthems årsredovisningar.
Referenser: Hans Selling, tidigare VD, tel 070-513 95 39
Malin Nordqvist, tidigare ekonomichef, tel 070-356 95 45.

 SCA Forest Products omfattar SCA Skog, SCA Timber,
SCA Ortviken, SCA Energy och SCA Logistics. Vi har producerat broschyrer, annonser, skyltar och informationsmaterial för SCA Forest Products olika affärsområden under många, många år.

Referens: Björn Lyngfelt, informationsdirektör, tel 060-19 34 98SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, är en av Sveriges största koncerner med ca 44.000 anställda, och försäljning i 100-talet länder. Vi har utformat och producerat grafiska profilmanualer, delårsrapporter, examensarbetskataloger, mm. Under tolv års tid producerade vi även SCA-koncernens årsredovisning, vilken vid ett flertal tillfällen utsågs till Stockholmsbörsens bästa årsredovisning.
Referens: Anita Lundkvist, 070-310 35 17Sveriges Television är det svenska public service TV-företaget och sänder både nationella och internationella tv-kanaler via marknät, satellit och kabel. När SVT stod som värd för den årliga televisionsmässan i Norden, Nordic Screening, skötte vi utformning och produktion av allt informationsmaterial, såväl i pappersform som på internet.
Referens: Birthe Lindgren, tel 08-784 00 00Telia Mobile gav under tio år ut en av Sveriges största kundtidningar – Calling. Sista numret hade en upplaga på 2,4 miljoner exemplar. Vi producerade Calling från första numret till det sista, samt utformade och underhöll tidningens webbplats.
Referens: Frank Arnoldsson, redaktör, tel 070-591 02 00

 


Årsredovisningar/företagspresentationer har genom åren utgjort en stor del av
vår produktion; DataVis, Limt, Statens löne- och pensionsverk, Landstinget Västernorrland,
Norrporten, Mitthem, SCA, SCA Packaging, Båkab m.fl.
 
 

Areskoog Reklam AB   -   Box 477   -   851 06 Sundsvall   -   Besöksadress: Bankgatan 16   -   Tel 060-17 44 00   -    www.facebook.com/areskoog