Företaget Flygfoto / film Teknik Tillstånd Fotogalleri Videogalleri
 
 

Flygtillstånd

För kommersiell flygning med radiostyrda multikoptrar krävs tillstånd från Transportstyrelsen. Där regleras bl.a. vikt, max flyghöjd, säkerhetsaspekter m.m.

Ett flygtillstånd tillåter en maxhöjd av 120 meter och att multikoptern flygs inom synhåll. Säkerhetsavstånd till människor och egendom, som inte ingår i produktionen, ska vara minst 50 m. För flygning inom flygreglerade områden krävs tillstånd från tjänstgörande flygledning.

Försäkring

För att få ett flygtillstånd av Transportstyrelsen krävs att verksamheten har en ansvarsförsäkring. Ett vanligt bolag i branschen är Inter Hannover. Det försäkrade beloppet är normalt 700 000 SDR vilket motsvarar ca 7,5 miljoner kr.

  Spridningstillstånd

Att flygfotografera för helt eget bruk har inga begräns­ningar. Att sprida sina flygbilder, på t.ex. sociala medier eller i tryck, är dock inte tillåtet. Verksamma aktörer inom flygfoto kan söka s.k. självgranskningsrätt. Efter godkänd ansökan förutsätts man då själv kunna avgöra vad som är tillåtet att sprida via internet, tryck eller andra media.

Bilder på försvarsanläggningar, anläggningar för radar och tele/elektronisk kommunikation samt anläggningar för energi- och vattenförsörjning är aldrig tillåtet att sprida. Bilder på anläggningar för ordning och säkerhet, typ polishus, domstolar, häkten och fängelser ska skickas till resp militär­region för godkännande innan spridningstillstånd ges.

 
 

Vi har flygtillstånd UAS 1B-780 från Transportstyrelsen, ansvarsförsäkring hos Inter Hannover samt
självgranskningsrätt och spridningstillstånd från Försvarsmakten gällande Sveriges alla fyra militärregioner.

Medlem av Canon Professional Network och SFF, Svenska Fotografers Förbund

 
 
 

Areskoog Reklam AB   -   Box 477   -   851 06 Sundsvall   -   Besöksadress: Bankgatan 16   -   Tel 060-17 44 00   -    www.facebook.com/areskoog